Reha Medica Szczecinek

Teleporady psychologiczne
dla dzieci

Skuteczna pomoc przez telefon/skype

Skuteczna diagnoza i psychoterapia

Każdy nasz psycholog młodzieży i dzieci oferuje diagnozę i psychoterapię dla dzieci i młodzieży obejmującą:

 • zaburzenia lękowe: napady paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD),  fobię szkolną, lęk o zdrowie, fobię społeczną, zespół stresu pourazowego;
 • zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego (agresja, impulsywność, wycofanie i nieśmiałość,  niecierpliwość, wewnętrzny niepokój, chwiejność emocjonalną, zmienność nastroju, zaniżone poczucie własnej wartości
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
 • zaburzenia zachowania (antyspołeczne i agresywne);
 • doświadczenie przemocy i wykorzystania seksualnego;
 • trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmianę miejsca zamieszkania, chorobę, pierwsze (czasami trudne) przeżycia miłości i zawodu;
 • depresje;
 • moczenie nocne;
 • zaburzenia nerwicowe;
 • obniżony nastrój i negatywizm;
 • myśli i próby samobójcze;
 • zaburzenia psychosomatyczne;
 • zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia);
 • uzależnienia (np. od komputera);
 • trudności w nauce (lęki szkolne, strach przed oceną, problemy z  koncentracją);
 • zachowania agresywne i niekontrolowane;
 • trudności w nauce;
 • zaburzenia emocjonalne;
 • trudności w relacjach rówieśniczych;
 • inne problemy okresu dojrzewania;
 • specyficzne trudności szkolne: dysleksję, dysgrafię, dysortografię,  dyskalkulię.
 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)

teleporady

Nasi specjalisci

Zespół specjalistów pracujących w naszych poradniach to wykwalifikowani psychologowie ,  psychoterapeuci z dużym doświadczeniem klinicznym. Dzięki przyjaznej atmosferze wizyty u nas nie są uciążliwe ani stresujące. Dodatkowo nasi terapeuci oferują także wsparcie wychowawcze, a także porady psychologiczne dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze. Umów się na konsultację z naszym psychologiem dziecięcym.