Reha Medica Szczecinek

Teleporady

Skuteczna pomoc przez telefon/skype

Female counselor writing down some information about her patient

Teleporady psychologiczne

Teleporady logopedyczne

548899-PJZMOV-942

Teleporady psychologiczne dla dzieci młodzieży

Teleporady

jak się umówic

 • Umów wizytę telefonicznie , wybierz numer lub kliknij jeżeli przeglądasz na smartfonie

       kliknij w telefon i zadzwoń do nas  94 37 214 51  , 530 871 637  , 606 965 904

 • Umów wizytę używając poczty email rehamedica57@gmail.com
 • Do  korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej mają prawo osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniom zdrowotnym oraz członkowie rodzin osoby ubezpieczonej .

            http://www.nfz-szczecin.pl/veush_informacje_ogolne.htm

            Uprawnieni do świadczeń Dzieci

            http://www.nfz-szczecin.pl/xelud_uprawnieni_do_swiadczen_dzieci.htm

 • Procedury udzielenia świadczenia za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

teleporady

Terapia dla rodzin – psycholog rodzinny

Nasza placówka prowadzi zarówno terapię indywidualną, jak i rodzinną. W zakresie terapii, która przeznaczona jest dla rodzin, pomoc uzyskiwana jest od specjalisty, którym jest psycholog rodzinny. Tego typu pomoc służy rodzinom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, nie radzą sobie z emocjami lub komunikacja między poszczególnymi członkami została zaburzona. W takich sytuacjach pomoc psychologa dziecięcego może być niewystarczająca i konieczna jest wizyta u specjalisty pracującego z całą rodziną– jest to właśnie psycholog rodzinny – terapeuta rodzin.

Zespół specialistów

Skuteczna diagnoza i psychoterapia

Zespół specjalistów pracujących w naszych poradniach to wykwalifikowani psychologowie ,  psychoterapeuci z dużym doświadczeniem klinicznym. Dzięki przyjaznej atmosferze wizyty u nas nie są uciążliwe ani stresujące. Dodatkowo nasi terapeuci oferują także wsparcie wychowawcze, a także porady psychologiczne dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze. Umów się na konsultację z naszym psychologiem dziecięcym.

Każdy nasz psycholog młodzieży i dzieci oferuje diagnozę i psychoterapię dla dzieci i młodzieży obejmującą:

 • zaburzenia lękowe: napady paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD),  fobię szkolną, lęk o zdrowie, fobię społeczną, zespół stresu pourazowego;
 • zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego (agresja, impulsywność, wycofanie i nieśmiałość, niecierpliwość, wewnętrzny niepokój, chwiejność emocjonalną, zmienność nastroju, zaniżone poczucie własnej wartości);3
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
 • zaburzenia zachowania (antyspołeczne i agresywne);
 • doświadczenie przemocy i wykorzystania seksualnego;
 • trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmianę miejsca zamieszkania, chorobę, pierwsze (czasami trudne) przeżycia miłości i zawodu;
 • depresje;
 • moczenie nocne;
 • zaburzenia nerwicowe;
 • obniżony nastrój i negatywizm;
 • myśli i próby samobójcze;
 • zaburzenia psychosomatyczne;
 • zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia);
 • uzależnienia (np. od komputera);
 • trudności w nauce (lęki szkolne, strach przed oceną, problemy z  koncentracją);
 • zachowania agresywne i niekontrolowane;
 • trudności w nauce;
 • zaburzenia emocjonalne;
 • trudności w relacjach rówieśniczych;
 • inne problemy okresu dojrzewania;
 • specyficzne trudności szkolne: dysleksję, dysgrafię, dysortografię,  dyskalkulię.