Zabierz ze sobą dokumentację medyczną, w szczególności wyniki badań obrazowych, tj. RTG, USG, MRI oraz inną dokumentację, która ułatwi prawidłowe zaplanowanie terapii.

Załóż wygodne ubranie, które nie będzie krępowało ruchów, zagwarantuje komfort i swobodę oraz łatwy dostęp do okolicy zabiegowej.

Bądź punktualny. Jeżeli chcesz odwołać wizytę, powiadom nas o tym telefonicznie.

W poradni rehabilitacyjnej pacjent trafia w pierwszej kolejności do lekarza specjalisty, który przeprowadza z pacjentem wywiad na temat obecnych dolegliwości i przebytych urazów. Specjalista w trakcie badania sprawdza ograniczenia ruchowe i bolesność stawów. Może także skierować na dodatkowe badania np. rtg, rezonans magnetyczny, usg itp. Na koniec proponuje plan rehabilitacji dostosowany do stanu zdrowia pacjenta.

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane w warunkach ambulatoryjnych i domowych może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego

W przypadku stwierdzenia u pacjenta wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą: rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Rehabilitacja w ośrodku/oddziale dziennym przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych i nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, ginekologicznego, lekarz poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, urazowo-ortopedycznej, reumatologicznej oraz , w przypadku schorzeń przewlekłych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Poradnia psychologiczna to miejsce przeznaczone dla osób, które pragną zatroszczyć się o swój komfort i zdrowie psychiczne. Psychoterapia to zbiór technik, których zastosowanie ma za zadanie pomóc pacjentowi zrozumieć mechanizmy czy problemy natury psychologicznej oraz naprowadzić na drogę do ich przepracowania i rozwiązania.

W ramach psychoterapii oferujemy konsultacje indywidualne i grupowe ukierunkowane na postawienie diagnozy psychologicznej, czyli ocenę psychicznego stanu zdrowia pacjenta, wykrycie zaburzeń, jak również na pomoc w przeżywaniu trudności, problemów czy chorób.

Konsultacja psychologiczna polega na przeprowadzeniu przez psychologa wywiadu z pacjentem. W trakcie takiej rozmowy, pacjent opowiada o tym, jak się czuje oraz w jakiej sytuacji życiowej obecnie się znajduje. Im więcej psycholog usłyszy w trakcie takiego spotkania, tym łatwiej będzie wybrać odpowiednią metodę leczenia.

 • Zaburzenia nastroju.
 • Depresja.
 • Zaburzenia lękowe, fobie.
 • Zaburzenia nerwicowe.
 • Zaburzenia psychosomatyczne.
 • Reakcja na stres.
 • Zaburzenia odżywiania.
 • Zaburzenia snu.
 • Problemy z poczęciem dziecka lub jego utratą.
 • Kryzys, trudności życiowe, aktualnie przeżywane problemy.
 • Kryzys i trudności w związku.
 • Zaburzenia osobowości.
 • Problemy wychowawcze.
 • Rehabilitacja psychologiczna po ciężkich chorobach, urazach.
 • Zaburzenia organiczne (pomoc przy rehabilitacji neurologicznej).

Konsultacja psychoterapeutyczna to wstępna rozmowa, podczas której omawiany jest charakter problemu pacjenta oraz nakreślany jej plan i kształt przyszłej terapii przez psychoterapeutę.

Konsultacja służy także zapoznaniu się pacjenta z psychoterapeutą i podjęciu decyzji przez pacjenta, czy chce rozpocząć psychoterapię właście u tego terapeuty.