Placówki świadczą usługi komercyjne oraz w ramach

Rehabilitacja dzieci i młodzieży

Rehabilitacja dla dzieci i młodzieży może mieć charakter pourazowy (po urazach ortopedycznych), neurologiczny lub ogólny, usprawniający wykonywanie codziennych czynności. Prowadzimy również terapię w kierunku wsparcia przy wadach postawy, stóp, klatki piersiowej. Odpowiednio wcześnie wdrożona rehabilitacja pozwala na uniknięcie pogłębienia wad postawy oraz zespołów bólowych w przyszłości. Terapia dobierana jest indywidualnie do wieku, stanu zdrowia i możliwości pacjenta.

Terapia polega na przywróceniu prawidłowej i funkcjonalnej postawy ciała, pozwalającej na aktywności odpowiednie dla wieku i rozwoju. W jej zakres wchodzi korekcja wad kręgosłupa, stóp, kolan oraz wszelkich dysfunkcji związanych z postawą ciała. Obejmuje także naukę prawidłowych nawyków i zachowań prozdrowotnych oraz trening ogólnorozwojowy wspierający zdrowe i harmonijne dorastanie.

Rehabilitacja dzieci wymaga pełnego poświecenia i zaangażowania nie tylko rehabilitantów oraz dzieci, ale w równym stopniu ich rodziców, opiekunów.

Wskazania

 • Urazy ortopedyczne.
 • Problemy neurologiczne.
 • Wady postawy.
 • Wady kręgosłupa (np. skolioza, lordoza, kifoza).
 • Wady kolan (np. kolana koślawe, kolana szpotawe).
 • Wady stóp (np. płaskostopie, stopy szpotawe, koślawe, końsko-szpotawe).
 • Wady klatki piersiowej (klatka piersiowa kurza, lejkowata,
  wysokie ustawienie łopatki – tzw. choroba Sprengla).
 • Poprawa ogólnej sprawności dziecka.

Efekty

 • Ogólna sprawność ruchowa
 • Przywróceniu prawidłowej i funkcjonalnej postawy ciała
 • Wykształcenie prawidłowych nawyków i zachowań
 • Zdrowy, harmonijny rozwój

Metody rehabilitacji dzieci i młodzieży

Do głównych metod rehabilitacji dzieci zaliczamy: metodę NDT-Bobath, metodę Vojty i metodę Peto.

Metoda NDT-Bobath, czyli  rehabilitacja dzieci  w wyniku urazowego uszkodzenia mózgu

Rozwój dziecka z urazowym uszkodzeniem mózgu powstałym na skutek upadku, wypadku, przemocy lub w  wyniku mózgowego porażenia dziecięcego przebiega inaczej niż u zdrowego dziecka. Zaburzenia czuciowo-ruchowe takiego dziecka sprawiają, że nie jest ono  w stanie kontrolować mięśni głowy i tułowia, przez co nie może wykonywać precyzyjnych ruchów. Rehabilitacja dzieci za pomocą metody NDT-Bobath polega na uciskaniu poszczególnych części ciała dziecka, tak by wyeliminować u niego niekontrolowane i  nieprawidłowe odruchy. Bardzo ważne w tej metodzie jest możliwość stosowania jej przez rodziców (odpowiednio wcześniej przeszkolonych przez rehabilitanta) z dzieckiem w warunkach domowych.

Metoda Vojty

Stosowana u niemowląt, dzieci i młodzieży w przypadku zaburzeń koordynacji ruchowej, dysplazjach, zwichnięciach stawu biodrowego, bólach i skrzywieniach kręgosłupa. Podstawą tej metody jest działanie oparte na pewnych wzorcach ruchowych. Podstawowymi wzorcami są wzorce pełzania i wzorzec odruchowego obrotu. Na bazie tych wzorców przygotowuje się kolejne wzorce ruchowe, które w trakcie oddziaływania poprzez stymulacje odpowiednich mięśni, prowadzą do wykształcenia prawidłowego ruchu dziecka.

Metoda Peto

Inaczej Nauczanie Kierowane łączy medycynę, psychopedagogikę i naukę społeczną. Metoda ta polega na nauce kontrolowania odruchów dziecka poprzez naukę pisania, czytania, rysowania i ogólnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Rehabilitacja tą metodą powinna być prowadzona regularnie przez jedną osobę, celem zbudowania zaufania dziecka i osiągnięcia najlepszych efektów rehabilitacji.