Placówki świadczą usługi komercyjne oraz w ramach

Poradnia logopedyczna

W Reha Medica oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie neurologopedii i logopedii ogólnej.

Nasz zespół przygotowany jest do pracy z każdego rodzaju problemem z zakresu zaburzeń komunikacyjnych. Prowadzimy działania diagnostyczne i terapeutyczne u osób, które z różnych przyczyn mają zaburzenia mowy utrudniające im komunikowanie się z innymi. 

Pomoc logopedyczna jest skierowana do osób w różnym wieku, od niemowląt do osób dorosłych , posiadających różnego typu zaburzenia mowy i artykulacji wynikające m.in. z wad zgryzu, rozszczepienia podniebienia, uszkodzenia słuchu czy też upośledzenia umysłowego.

Poradnia Reha Medica oferuje m.in.:

 • diagnozę i terapię zaburzeń mowy,
 • diagnozę procesów neurologopedycznych,
 • diagnozę zaburzeń procesów funkcji pokarmowych,
 • korektę wad wymowy,
 • terapię jąkania,
 • diagnozę i terapię dysleksji,
 • stymulowanie rozwoju mowy,
 • terapię opóźnionego i niezakończonego rozwoju mowy,
 • terapię poudarową
 • wspomaganie rozwoju komunikacji u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • terapię w dyzartrii, alalii, niedosłuchu, oligofazji,
 • wspomaganie rozwoju mowy za pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Metody, którymi pracujemy w naszych gabinetach są zawsze dobierane odpowiednio do wieku i umiejętności pacjenta. Każde zajęcia są dokładnie przemyślane i realizowane według zamierzonego planu, by w jak największym stopniu zrealizować założone cele, które z kolei wynikają z dokładnej diagnozy zaburzeń, umiejętności i możliwości każdego pacjenta.

Wskazania

 • Zaburzeń mowy.
 • Zaburzenia procesów funkcji pokarmowych.
 • Wady wymowy.
 • Jąkanie.
 • Dysleksja.
 • Opóźnienie w rozwoju mowy.
 • Przebyty udar.
 • Zaburzenia komunikacji ze spektrum autyzmu.
 • Dyzartria, alalia, niedosłuch, oligofazja.

Wymagania przed wizytą

 • Do poradni logopedycznej w Reha Medica wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.
 • Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.