Placówki świadczą usługi komercyjne oraz w ramach
Konsultacja socjologiczna Szczecinek
Kiedy warto zgłosić się na konsultacje socjologiczne?

Socjoterapia skierowana jest do wszystkich osób, które doświadczają różnego rodzaju trudności w kontaktach społecznych. Mogą to być problemy spowodowane zarówno krótko- jak i długotrwale doświadczanymi negatywnymi sytuacjami, problemami natury osobistej lub psychicznej. Można tu wskazać:

 • zaburzenia emocjonalne, rozwojowe,
 • nieśmiałość, wycofanie, trudność w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami,
 • brak poczucia własnej wartości
 • nadpobudliwość, problem z koncentracją, trudności w nauce,
 • agresywność,
 • niedostosowanie społeczne,
 • fobie, depresje,
 • niepełnosprawność,
 • uzależnienia,
 • samotność,
 • starość,
 • trudności życiowe, osobiste.

Socjoterapeuci mogą również przeprowadzać zajęcia edukacyjne z rodzicami lub opiekunami, wspomagając tym samym proces leczenia.

Jak przebiega pierwsza wizyta?

W trakcie konsultacji socjoterapeuta rozmawia z rodzicami, zbiera wywiad, czyli wszystkie niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania dziecka oraz rozmawia z dzieckiem. Na tej podstawie kieruje do odpowiedniej grupy oraz planuje oddziaływania terapeutyczne.

Czemu służą konsultacje socjologiczne?

Socjoterapia ma na celu ukształtowanie prawidłowych wzorców zachowań społecznych. Dzięki nim osoba chora poznaje zasady funkcjonowania w społeczeństwie, uczy się odczytywać własne emocje i odpowiednio je wyrażać, buduje pewność siebie, poczucie własnej wartości, dzięki przynależności do grupy, która rozumie jej potrzeby i z którą może dzielić się swoimi spostrzeżeniami.

Pozwala odreagować emocjonalnie negatywne sytuacje, które dotykają ją poza grupą, równocześnie ucząc się zasad jej funkcjonowania, co wspomaga proces integracji społecznej. Można więc wskazać trzy główne cele socjoterapii:

 • terapeutyczny – rozmowa, odreagowanie, integracja,
 • edukacyjny – zasady funkcjonowania w grupie, rozpoznawanie emocji,
 • rozwojowy – kształtowanie nowych umiejętności.