Placówki świadczą usługi komercyjne oraz w ramach

Lekarz psychiatra

Zaburzenia nastroju, smutek, niekontrolowane napady agresji, apatia, omamy wzrokowe i słuchowe, napady lęku – to tylko niektóre z objawów, które mogą świadczyć o rozwijających się zaburzeniach psychicznych.

Przyczyny zaburzeń psychicznych mogą być różne – zarówno biologiczne, psychologiczne, jak i środowiskowe. Niektóre z nich posiadają potencjalne podłoże genetyczne, a inne mają swoje źródła w przeżytych traumach, w braku równowagi biochemicznej w mózgu bądź nadużywaniu środków psychoaktywnych.

Pierwsza wizyta u psychiatry ma charakter diagnostyczny i trwa dłużej niż późniejsze, regularne wizyty kontrolne. Najczęściej już po pierwszym spotkaniu lekarz psychiatra formułuje wstępne zalecenia i planuje przebieg leczenia.

Jeśli zauważasz u siebie lub swoich bliskich któreś z tych zachowań, nie lekceważ ich. Zadbaj o zdrowie psychiczne swoje i swoich bliskich.

W Grupie Medycznej Reha Medica do lekarza psychiatry zapraszamy pacjentów od 14. roku życia. Wsparcie lekarza psychiatry realizowane jest na zasadach komercyjnych (odpłatnie).

Wskazania

 • zaburzenia myślenia
 • natrętne myśli
 • zaburzenia adaptacyjne
 • silny lęk
 • nieracjonalne zachowanie
 • omamy
 • urojenia
 • nagłe zmiany nastroju
 • wycofanie
 • permanentny smutek
 • brak chęci do życia
 • nieuzasadniona euforia

Efekty

 • Poprawa zdrowia psychicznego.
 • Polepszenie codziennego funkcjonowania.
 • Poprawa relacji międzyludzkich.
 • Satysfakcja z życia.

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychiatry?

Podczas wizyty u psychiatry najważniejsza jest szczerość. Pamiętajmy, że nie mamy czego się obawiać w gabinecie lekarskim. Psychiatrę, jak każdego innego lekarza, obowiązuje Kodeks Etyki Lekarskiej.

Lekarz psychiatra przeprowadzi z pacjentem długą i szczegółową rozmowę, która ma na celu jak najlepsze poznanie pacjenta oraz rozeznanie się w jego sytuacji. Psychiatra będzie zadawać pytania, dopytywać o kwestie istotne dla trafnej diagnozy. Specjalista podczas konsultacji może zapytać m.in. o powód zgłoszenia się do psychiatry, o sytuację życiową pacjenta, historię chorób i zaburzeń psychicznych w rodzinie. Jeśli jakiś temat poruszony przez lekarza jest dla pacjenta niewygodny, lekarz nie zmusi go do odpowiadania. Ważny jest komfort i poczucie bezpieczeństwa w gabinecie psychiatrycznym. W diagnostyce zaburzeń i chorób psychicznych, obok dialogu, lekarz może zaproponować przeprowadzenie testu diagnostycznego.

Czy farmakoterapia jest konieczna w leczeniu psychiatrycznym? 

Nie zawsze ten rodzaj terapii jest konieczny w leczeniu psychiatrycznym. O wprowadzeniu do leczenia psychiatrycznego farmakoterapii decyduje lekarz, bazując na własnej wiedzy i doświadczeniu oraz aktualnych zaleceniach towarzystw naukowych. W leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych wystarczająca okazuje się psychoterapia oraz metody niefarmakologiczne.

Kiedy psychiatra daje skierowanie do szpitala?

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydaje lekarz psychiatra po zbadaniu pacjenta, kiedy stwierdzi, że stan jest na tyle poważny, że wymaga hospitalizacji.