Placówki świadczą usługi komercyjne oraz w ramach

Ośrodek psychologiczny i psychoterapeutyczny

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną:

 • dzieciom poniżej 7 roku życia,
 • dzieciom i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym (do 21. roku życia),
 • rodzinom lub opiekunom prawnym.

W ramach ośrodka realizowane są: porady i diagnoza psychologiczna, psychoterapia indywidualna i grupowa, psychoterapia rodzinna, wsparcia psychospołeczne.

Najmłodsi pacjenci otrzymają kompleksową opiekę wykwalifikowanej kadry: psychologa klinicznego, terapeuty środowiskowego i psychoterapeutów.

Wskazania

 • Zaburzenia psychiczne, lękowe i nerwicowe.
 • Zaburzenia zachowania.
 • Uzależnienia behawioralne.
 • Obniżony nastrój, stany depresyjne, niska samoocena.
 • Problemy emocjonalne.
 • Długotrwały stres w szkole, w domu.
 • Problem w kontaktach i komunikacji z rówieśnikami.
 • Doświadczenie przemocy domowej.

Realizacja świadczeń

 • Świadczenia są realizowane bezpłatnie w ramach NFZ.
 • Do korzystania ze świadczeń nie jest wymagane skierowanie.