Placówki świadczą usługi komercyjne oraz w ramach

Poradnia psychologiczna

W poradni psychologicznej Reha Medica oferujemy kompleksowe wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób dorosłych, młodzieży, dzieci, rodzin oraz par.

Psycholodzy i psychoterapeuci wykonują zadania diagnostyczne i terapeutyczne, kontynuują opiekę psychologiczną pacjentów po zakończonej hospitalizacji, a także otaczają nią dzieci i młodzież oraz ich rodziców.

W poradni psychologicznej macie Państwo możliwość uzyskania pomocy w przypadkach kryzysu emocjonalnego spowodowanego sytuacją osobistą lub zawodową, problemami rodzinnymi czy utratą osoby bliskiej.

Zespół specjalistów pracujących w naszych poradniach to wykwalifikowani psychologowie, psychoterapeuci z dużym doświadczeniem klinicznym. Dodatkowo, nasi terapeuci oferują wsparcie wychowawcze, a także porady psychologiczne dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze.

W przypadkach zaburzeń zdiagnozowanych przez lekarza neurologa lub lekarza psychiatrę pacjent kierowany jest do psychologa celem przeprowadzenia całościowej diagnozy neuropsychologicznej.

Diagnoza neuropsychologiczna:

 • pełna ocena sprawności poznawczej (m.in. uwagi, funkcji mnestycznych, językowych, wykonawczych, wzrokowo-przestrzennych) pacjentów po przebytych udarach mózgu, urazach mózgowych, zabiegach neurochirurgicznych,
 • diagnoza różnicowa otępienia.

Terapia neuropsychologiczna

Dedykowana pacjentom z różnego rodzaju deficytami poznawczo-emocjonalnymi powstałymi w następstwie przebytych udarów mózgu, urazów mózgowych, po zabiegach neurochirurgicznych oraz w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych.

Wskazania

 • Zaburzenia lękowe: napady paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD), różnego rodzaju fobie, zespół stresu pourazowego.
 • Zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego (agresja, impulsywność, wycofanie i nieśmiałość,niecierpliwość, wewnętrzny niepokój, chwiejność emocjonalną, zmienność nastroju, zaniżone poczucie własnej wartości.
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).
 • Doświadczenie przemocy i wykorzystania seksualnego.
 • Trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, choroba, pierwszą (czasami trudną) miłością.
 • Depresja.
 • Moczenie nocne.
 • Zaburzenia nerwicowe.
 • Myśli i próby samobójcze.
 • Zaburzenia psychosomatyczne.
 • Zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia).
 • Uzależnienia (np. od komputera, telefonu).
 • Trudności w nauce, problemy z koncentracją.
 • Specyficzne trudności szkolne: dysleksję, dysgrafię, dysortografię, dyskalkulię.
 • Całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).

Wymagania przed wizytą

 • Do poradni psychologicznej w Reha Medica wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.
 • Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.