25.07.2023
11 lipca 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Reha Medica przeprowadziło spotkanie warsztatowe w ramach projektu MODEL DOM pt.:„Zwiększenie świadomości środowiska lokalnego w zakresie pomocy rodzinie z dzieckiem chorym onkologicznie”.
12.04.2023
Centrum Reha Medica dołączyło do programu: Innowacja „Model DOM”. Projekt koncentruje się na dostarczeniu opiekunom dzieci z chorobą nowotworową nowych narzędzi, które umożliwią wykorzystanie zasobów własnej rodziny i najbliższego otoczenia w pracy z dzieckiem onkologicznym, a w konsekwencji pomogą również dziecku.