25.07.2023
11 lipca 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Reha Medica przeprowadziło spotkanie warsztatowe w ramach projektu MODEL DOM pt.:„Zwiększenie świadomości środowiska lokalnego w zakresie pomocy rodzinie z dzieckiem chorym onkologicznie”.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Szczecinku i jest częścią projektu: „ MODEL DOM-skalowanie innowacji społecznej”POWR.04.01.00-00-DOM1/22, wdrażanego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizowanego w partnerstwie przez DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

Kluczowym założeniem projektu jest objecie dziecka z chorobą nowotworową oraz jego rodziny opieką psychologiczną w domu i środowisku lokalnym.

Centrum Reha Medica obecnie jest jednym z 15 Ośrodków z terenu całego kraju, które realizuje projekt.

Składamy serdecznie podziękowania Dyrekcji oraz Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku za życzliwość, otwartość, chęć współpracy na rzecz osób potrzebujących oraz udział w spotkaniu.